જોબ્સ લાસ્ટ સમાચાર-05 તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો નું સંકલન સાચવી રાખો.

જોબ્સ લાસ્ટ સમાચાર-05 તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો નું સંકલન સાચવી રાખો. 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

TET અને TAT પાસ ઉમેદવારોની શાળાઓમા થશે 7500 કાયમી શિક્ષકોની ભરતી વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 
મહત્વપૂર્ણ લિંક

ગઇકાલના તથા જૂના સમાચાર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો


જોબ્સ લાસ્ટ સમાચાર-05 તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો નું સંકલન સાચવી રાખો. 


https://www.jobslast.com/2022/04/jobslast-samachar-05-news-super-samachar-gujrati-news.htmlજોબ્સ લાસ્ટ સમાચાર-05 તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો નું સંકલન સાચવી રાખો. 


સમાચારો જુદા જુદા પ્રકારના હોય છે કોઈ સમાચાર એવા હોય છે કે જે ખેલ જગત ના સમાચાર હોય છે જેમાં રમત ગમત વિશે ના જુદા જુદા સમાચાર મુકવામાં આવતા હોય છે અમુક મિત્રોને ફક્ત અને ફક્ત માથા છાપામાં ખેલ જગતના સમાચારો વાંચતા વચ્ચે આજની યુવતી અને સમાચારોમાં રસ નથી ધરાવતી ખેલ જગતનાં તમામ સમાચારો સૌથી વધુ જોતા હોય છે મુખ્યત્વે ખાસ કરીને લોકો ક્રિકેટના સમાચાર બધા જોતા હોય છે રમત-ગમતના સમાચારો ક્રિકેટના સમાચાર ઘણીવાર વિદ્યાર્થીઓને મોટર ઓખા સૌથી પહેલા વાંચી લેતા હોય છે કોના દ્વારા કેટલા રન મારવામાં આવ્યા કઈ દેશની ટીમ ના કેટલા રન થયા કઈ મેચ ના કેટલો સ્કોર થયો અવાજ જુદા જુદા રમત ગમતના સમાચાર માં વધુ લોકોને રહીએ છીએ અમુક લોકોને ફક્ત અને ફક્ત વિદેશ ના સમાચાર આપવામાં વધુ રસ હોય છે અન્ય દેશો વચ્ચે ભારતના સંબંધો કેવા છે અને દેશો વચ્ચે કેવા સંબંધો છે નાણાકીય વ્યવહારો કેવા ચાલે છે કેવી પરિસ્થિતિ રહી છે આર્થિક રીતે k20 અકળામણ થઈ રહી છે આવા જુદા જુદા સમાચારો વિશ્વના સમાચાર હોય એ વિશ્વ ને લગતા સમાચારો વધુ રસ હોય છે અમુક મિત્રોને રાજકારણના સમાચાર માં વધુ રસ છે તમારા કેટેગરી વાઇઝ જુદા જુદા સમાચારો લોકોની જુદા જુદા રસ ધરાવતા હોય છે તમારી આસપાસ પણ એવા કેટલાક મિત્રો હશે કે ફક્ત અને ફક્ત એક પ્રકાર ના સમાચાર આપો વધુ શોખ હોય છે જ્યારે તેઓ વાતચીત કરતા હોય ત્યારે પણ તેમની વાતચીત ઉપરથી પણ સ્પષ્ટ પણે જણાઇ આવતું હોય છે તેમને કેવા પ્રકારના સમાચારો વધુ રસ છે માટે તમારી આસપાસ એવા કેટલાય મિત્રો છે જે અલગ-અલગ વેરી વેરી જુદા જુદા ઘણા બધા સમાચારો વાંચવાનો શોખ હોય છે પણ અમુક વાર સમયમર્યાદા હોવાથી બધા સમાચાર વાંચી શકાતા નથી અથવા ટીવી માં જોઈ પણ શકાતા નથી પણ દરેક પાસે જ ઓનલાઇન સમાચાર વાંચવાનો શોખ હોય અને મોબાઇલ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરાયેલું તમામે તમામ મિત્રો ઘરે બેઠા પોતાના મોબાઈલમાં પોતાની અનુકૂળતા એ પોતાની સમયે ઓનલાઇન સમાચાર વાંચી શકતા હોય છે અમે એવા જુદા જુદા સમાચાર મૂકવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે અને ઉપયોગી સમાચારોની મિત્રો સુધી પહોંચે તે માટે પ્રોજેક્ટ બનાવેલ છે અમારા ગ્રુપમાં આવી જતી માહિતી મૂકતા હોય છે તેમાં જોડાયેલા તમામ મેમ્બરોએ પોતાના whatsapp ગ્રુપ માહિતી શેર કરતા હોય છે અને વધુમાં વધુ લોકો સુધી આવી માહિતી ફેલાતી હોય છે તેવી ઉપયોગી માહિતી અને તંદુરસ્તી ના લગતા સમાચારો પણ મૂકતા હોય છે જે લોકોનું સ્વાસ્થ્ય સારું હશે તો જીવન સારું રહેશે માટે તંદુરસ્તીને લગતા પર સમાચાર મૂકવાના પ્રયત્નો કરતા હોઈએ છીએ તમે ઉપયોગી સમાચારોની મિત્રો સુધી પહોંચે તેવો અમારો પ્રોજેક્ટ whatsapp ગ્રુપ છે જો તમે ના જોડાયા હોય તો મિત્રો ને તમે જોડાઈ જવા માટે વિનંતી છે તમારી આસપાસ ઘણા બધા એવા લોકો હશે કે જેમને ઓનલાઇન સમાચાર મેળવવા હજી પણ ક્યાંથી મેળવવા તેની સમજણ નથી હોતી તો તમામે તમામ મિત્રો સુધી અમારી લિંક કરજો અને વધુ લોકો સમાચાર વિચારી અને અન્ય લોકોને મદદરૂપ થાય તેવી આગ્રહ ભરી વિનંતી કરીએ છીએ શૈક્ષણિક સમાચારોનું સંકલન કરતું આ મહત્વપૂર્ણ ગ્રુપ છે તે ગ્રુપમાં જોડાઈ જજો સમાચાર વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચે તેવો તેમને અંગત રીતે પણ પ્રયત્ન કરજો 


જોબ્સ લાસ્ટ સમાચાર-05 તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો નું સંકલન સાચવી રાખો. જોબ્સ લાસ્ટ સમાચાર-05 તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો નું સંકલન સાચવી રાખો. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR