જોબ્સ લાસ્ટ સમાચાર-04 તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો નું સંકલન સાચવી રાખો.

જોબ્સ લાસ્ટ સમાચાર-04 તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો નું સંકલન સાચવી રાખો.  


મહત્વપૂર્ણ લિંક 

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ની વેબસાઇટ પર પરિણામ જોવા અહી ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

કોમન પ્રવેશ પરિક્ષા 2023 મેરીટ અંગે નોટીફિકેશન જોવા અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ગઇકાલના તથા જૂના સમાચાર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો


જોબ્સ લાસ્ટ સમાચાર-04 તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો નું સંકલન સાચવી રાખો. 


https://www.jobslast.com/2022/04/jobslast-samachar-04-news-super-samachar-gujrati-news.html
જોબ્સ લાસ્ટ સમાચાર-04 તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો નું સંકલન સાચવી રાખો. 


ગુજરાત રાજ્યમાં જુદા જુદી ઘટનાઓ બનતી હોય એટલે તેના સમાચાર આપો ને તાત્કાલિક ના મળીયે તો નવાઈ નહીં કેમ કે હાલના સમયમાં કોઈને જો તાતકાલી સમાચાર ના મળે તો મને નવાઈ લાગતી હોય છે આપણી સોસાયટીમાં તો આસપાસમાં કોઈ ઘટના બની હોય અને આપણે તરત જાણ ન થાય અથવા તો આપો ને મોડું થાય તો પણ ચિંતામાં આવી જતા હોય છે અથવા તો એવું કોઈ બની હોય તેની ઓફીસના કાર્યમાં કોઈ મગ્ન હોય અને તમારો ફોન કર્યો હોય ઘણા બધા મિત્રો તમે ફોન કરવા કોશિશ કરી હોય પણ તમારો ફોન ચાલુ હોવાના કારણે તમારી વાત થઇ શકી ન હોય પણ જ્યારે whatsapp ઓપન કરતા હોય ને મેસેજ માં ઉજાણી જાવ તો ઘટના બની જાય અને તેની માહિતી મળી જાય તો આવી ઉપયોગી માહિતી પ્રોજેક્ટર whatsapp ગ્રુપમાં મૂકતા હોઈએ છીએ કે જ્યારે તમે કોઈની સાથે ફોન પર વાત ના કરી શકો ને ફક્ત whatsapp દ્વારા માહિતી મેળવવા માંગતા હોય તો whatsapp માં મારુ ગ્રુપ છે તે ગ્રુપમાં જોડાઈ જજે નવી શૈક્ષણિક ઉપયોગી માહિતી મુકવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે ધોરણ એક થી માંડીને ધોરણ 8 સુધીની જુદા-જુદા વિષયોની જુદી-જુદી માહિતીઓ અમે મૂકવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ જે તમારા બાળકો ધોરણ એક થી માંડીને ધોરણ-8 સુધી ગુજરાતી મીડીયમ ઓપરેટ કરતા હોય તો પ્રાથમિક શાળામાં ગુજરાતી મીડીયમ અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે ઉપયોગી થઇ શકે તેવી માહિતી જોઈ નથી મૂકવાની શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ અને ઘણા બધા સુધી તે જુદી જુદી માહિતી મૂકીએ છીએ પણ હોય છે કે જે માહિતી મેળવવા માંગતા હોય તેમની પાસે એન્ડ્રોઇડ ફોન આવવો જોઈએ અને ઇન્ટરનેટ વડાફોન હોવો જોઈએ કે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ પર આવેલું હોવું જોઈએ જો ફોન સારો હશે મોકો છે પણ જો ઇન્ટરનેટ નો ખર્ચો નીકળેલો હોય તો મારી માહિતી મળવી મુશ્કેલ થશે અમે ફક્ત અને ફક્ત ઓનલાઇન માહિતી મૂકતા હોઈએ છીએ ઓનલાઇન માહિતી ત્યારે ગમે તે સામે જઈ શકવાના કારણે સરળ હોવાથી તેનો વધુ ઉપયોગ કરીએ છીએ ઓનલાઇન માહિતી જ બેસ્ટ છે ઓફલાઈન માહિતીમાં ઘણી apollo થવાનું સંભાવના રહેતી હોય છે તેને સુધારી શકાતી નથી ઓનલાઇન કોઈપણ માહિતી હોય કોઈ ક્ષતિ થઇ હોય હોય તેને દૂર કરી શકાય છે અને તેને સુધારી શકાય છીએ કેમ નથી અપડેટ કરી શકાય છે softcopy ખૂબ જ ઉપયોગી અને સારી હોવાથી કોઈ ખર્ચાળ પણ નથી અને હાર્ડ કોપી ઘણી બધી મુશ્કેલ અને ખર્ચાળ હોય છે માટે ઓનલાઇન સમાચાર વાંચવા જોવાની સાંભળવા ખૂબ જ ઉપયોગી થશે સમયનો બચાવ થશે ગમે ત્યારે ગમે તે સમયે ગમે ત્યારે કોઈપણ જગ્યાએ સમાચાર વાંચી શકાશે માટે જો તમે પ્રોજેક્ટનું whatsapp ગ્રુપમાં જોડાયો હોય તો જોડાઇ જવા વિનંતી કરીએ છીએ ગુજરાતના લોકો ગુજરાતી ભાષામાં ગુજરાતીમાં સરળતાથી સમજવા માટે ગુજરાતી સમાચાર નું સંકલન કરી વિવિધ લોકો સુધી વિવિધ સમુદાય સુધી ગુજરાતી સમાચાર પહોંચી તેવો અમારો પ્રયત્ન વચ્ચે ગુજરાતના જુદા જુદા સમુદાયની જુદા જુદા સમાચાર અલગ-અલગ પોતાનાં વાંચી શકાય તે માટે ગુજરાતના મિત્રો માટે ગુજરાતી સમાચારોનું સંકલન કરી અહીં અમે ઉપયોગી માહિતી મુકવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ સમાચારની સાથે સાથે ગુજરાતી સમુદાયને ઉપયોગ થાય તેવા બિનશૈક્ષણિક સમૂહ સમાચારોનું સંકલન કરીને મૂકવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ માટે આવી ઉપયોગી માહિતી વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચે વધુમાં વધુ લોકો સમાચારોનું સંકલન વાંચી શકે તે માટે અમે આગ્રહ ભરી વિનંતી કરીએ છીએ આવી ઉપયોગી માહિતી અન્ય મિત્રો સુધી પહોંચાડવા માટે વિનંતી જોબ્સ લાસ્ટ સમાચાર-04 તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો નું સંકલન સાચવી રાખો. 

જોબ્સ લાસ્ટ સમાચાર-04 તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી માહિતી અને વાંચવા લાયક સમાચારો નું સંકલન સાચવી રાખો. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR