જોબ્સ લાસ્ટ-09 ભરતી પ્રક્રિયા ની માહિતી માટે ઉપયોગી માહિતી ની લીંક સાચવી રાખો તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી

 જોબ્સ લાસ્ટ-09 ભરતી પ્રક્રિયા ની માહિતી માટે ઉપયોગી માહિતી ની લીંક સાચવી રાખો તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી 


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$મહત્વપૂર્ણ લિંક

તલાટી પરીક્ષાની નવી તારીખ જાહેર - જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


જોબ્સ લાસ્ટ-09 ભરતી પ્રક્રિયા ની માહિતી માટે ઉપયોગી માહિતી ની લીંક સાચવી રાખો તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી

https://www.jobslast.com/2022/04/jobslast-09-bharti-prakriya-nokari-jaherat.html
જોબ્સ લાસ્ટ-09 ભરતી પ્રક્રિયા ની માહિતી માટે ઉપયોગી માહિતી ની લીંક સાચવી રાખો તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી


સમગ્ર ભારત દેશમાં નોકરીની ઉજ્જવળ તકો માટે તથા ભરતી પ્રક્રિયા માટે સારામાં સારી ને જુદી જુદી માહિતીઓ ઓનલાઈન મળતી હોય છે તે સાથે સાથે જે મિત્રો વોટ્સએપનો ઉપયોગ કરે છે તેના મિત્રને whatsapp ઉપર નોકરી ની ભરતી જાહેરાત તો મળતી જ હોય છે તમારા મિત્રો દ્વારા અથવા તો સગા-સંબંધી દ્વારા અથવા તો કુટુંબના કોઈ પણ સભ્ય દ્વારા આપણને whatsapp માં કોઈ ને કોઈ રીતે જુદી જુદી નોકરી અથવા ભરતીની જાહેરાતો મોકલતા હોય છે જે મિત્રોને ખબર હોય કે તમારે નોકરી ની જરૂરિયાત છે તેવા તમામ તમામ મિત્ર તમારી મદદ ના કરવા માટે તમારા પડખે ઊભા હોય છે અને તેમને જુદી-જુદી કોઈપણ રીતે ભરતી નોકરી ની જાહેરાત માહિતી મોકલતા જ રહેતા હોય છે પણ તે મિત્રો કદાચ ભૂલી ગયા હોય અને તમને નોકરી અથવા ભરતીની જાહેરાત યાદ કરાવવાનું રહી ગઈ હોય તો તેવા સમયે આપણે કોઈપણ જાહેરાત કે ભરતીની તેને કોઈ વિગતો આપણે ચૂકી જતા હોઈએ છીએ તે ચૂકી ન જવાય તે માટે અમે પ્રોજેક્ટ whatsapp ગ્રુપ બનાવ્યું છે જેમાં તમને ભરતી અને અન્ય જાહેરાતોની માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કરશો એમની છાપામાં અથવા ઓનલાઈન જે માહિતી આવશે તે મુકવા પ્રયત્ન કરશો તે તમામ માહિતી આપણે જોઈ તમારી લાયકાત મુજબ જો માહિતી હોય તો તમારી શૈક્ષણિક જજે મુજબની હોય તેને તમારા પગાર ધોરણ મુજબ ની નોકરી ની ભરતી ની જાહેરાત હોય તો તમે તેમને એપ્લાય કરી શકો છો પણ તેની ચકાસણી આપણે સ્વયં કરવાની રહેશે અમે ફક્ત અને ફક્ત તેની જાણકારી આપવા હેતુ જ મેસેજ કરીશું તેના પગારધોરણ તેની શૈક્ષણિક લાયકાત એની વય મર્યાદા તમારી કેટેગરીમાં સમાવેશ થાય છે કે કેમ તમામે તમામ વિગતો આપણી જાતે જ ચેક કરવાની રહેશે અમારા દ્વારા ફક્ત અને ફક્ત તેની જાણકારી આપવાનું કામ કરી અમે ફક્ત વચ્ચેના માધ્યમનું કામ કરી રહ્યા છે નોકરી આપનાર અને લેનાર બંને પોતાની વિગતો જાતે જ ચેક કરવાની રહેશે અને તેની સમજણ જાતે મેળવવાની રહેશે અમારા દ્વારા ફક્ત યાદ કરાવવાનું કામ કરવામાં આવશે જે મિત્રોને નોકરી ભરતી ની જાહેરાત માં રસ હોય તેવા તમામે તમામ મિત્રોને જુદી-જુદી જાહેરાતો સમયાંતરે યાદ આપતા રહીશું તમે કોઇ શરતચૂક બોલી નાજા એટલા માટે વારંવાર જાહેરાતો જુદી-જદી તમને યાદ અપાવવા માટે વોટ્સએપના માધ્યમથી એ મેસેજ નાખતા જઇશુ ને યાદ કરતા જઈશું અમારા હશે ફક્ત અને ફક્ત વધુ લોકો સુધી આવી માહિતી પહોંચે કોઈ મિત્ર બેરોજગાર રહી ના જાય તેવો આશય હોવાથી નોકરી ની ભરતી ની જાહેરાત તો મુકવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ.અમારા દ્વારા કોઈપણ જાતની ભરતી કે નોકરીની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવતી નથી અમે ફક્ત અન્ય કોઈ કંપની કે કોઈ સરકારી કે પ્રાઇવેટ નોકરી ની જાહેરાત આપવાનું કામ કરી રહ્યા છીએ આવી ઉપયોગી માહિતી મેળવવા માટે અમારા whatsapp ગ્રુપ સાથે જોડાઈ રહેજો અન્ય મિત્રોને પણ અમારી વાત કરજો તમારી પાસે જેટલા પણ whatsapp ગ્રુપ તમામ તમામ ગ્રુપમાં માહિતી શેર કરતા રહેજો અને અન્ય મિત્રો સુધી તમારી માહિતી પહોંચી તેઓ અંગત રસ લઈ કાર્ય કરવા માટે અમે નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ જોબ્સ લાસ્ટ-09 ભરતી પ્રક્રિયા ની માહિતી માટે ઉપયોગી માહિતી ની લીંક સાચવી રાખો તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી

જોબ્સ લાસ્ટ-09 ભરતી પ્રક્રિયા ની માહિતી માટે ઉપયોગી માહિતી ની લીંક સાચવી રાખો તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR