જોબ્સ લાસ્ટ-03 ભરતી પ્રક્રિયા ની માહિતી માટે ઉપયોગી માહિતી ની લીંક સાચવી રાખો તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી

જોબ્સ લાસ્ટ-03 ભરતી પ્રક્રિયા ની માહિતી માટે ઉપયોગી માહિતી ની લીંક સાચવી રાખો તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી 


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


મહત્વપૂર્ણ લિંક 


જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ પરીક્ષા- 2023 A કેટેગરીના પ્રશ્નપત્રની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

જોબ્સ લાસ્ટ-03 ભરતી પ્રક્રિયા ની માહિતી માટે ઉપયોગી માહિતી ની લીંક સાચવી રાખો તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી
જોબ્સ લાસ્ટ-03 ભરતી પ્રક્રિયા ની માહિતી માટે ઉપયોગી માહિતી ની લીંક સાચવી રાખો તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી


હાલમાં જે ધોરણ 10 માં પાસ કરી રહ્યા છે અથવા તો ધર્મ ધોરણ 12 માં પાસ કરી રહ્યા હોય તેવા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે ૧૮ વર્ષ થઈ ગયા હોય તો જેની ઉંમર પુખ્ત થઈ ગઈ હોય તેવા તમામે તમામ મિત્રો નોકરી માટે લાયક ઉમેદવાર ગણાય કે જેની ઉંમર ઉત્સવો તમામ મિત્રોને નોકરીમાં રાખી શકાતા નથી અને તે જાહેરાત પણ કરી શકતા નથી જેની વય મર્યાદા વધી ગઈ હોય તેવા મિત્રો પણ નોકરીમાં જાહેરાત કરી શકતા નથી અમુક વાર એવી જાહેરાતો થતી હોય છે કે જેમાં નોકરીની મેળવવા માટે વયમર્યાદા બધું હોય તો તેવા સમયે તમે નોકરી મેળવી શકતા હોય છે પણ જાહેરાત વાંચી ખૂબ જ જરૂરી હોય છે પણ તમારી સુધી જાહેરાત હોતી નથી અને તે પૂર્ણ થઇ ગયા બાદ જાણકારી મળતી હોય છે જેની ઉંમર ઊંચી હોય અથવા તો મળવું હોય તેવા તમામે તમામ મિત્રો માટે ઉમરની વય મર્યાદા ની જાહેરાત વાળી તમામે તમામ નોકરીની અપડેટ્સ મેળવો ઘરે આવો રાત્રે સુતા પહેલા પ્રોજેક્ટ ક્ષેત્ર whatsapp જોઈ લેવું અને નોકરીની કોઈ જાહેરાત આવી હોય તે જાણી લેવી જોઈએ આવી ઉપયોગી માહિતી મેળવવા માટે અમે whatsapp ગ્રુપ બનાવ્યું છે તમે જોડે જવા માટે વિનંતી કરીએ છીએ જે મિત્રો ઓછું ભણેલા હોય અથવા તો નોકરી મેળવવા માટે લાયકાત ઓછી પડતી હોય તો એવી ખાસ નોંધ રાખીએ છીએ અને જ્યારે જ્યારે ઓછી લાયકાતવાળા કહું છું પણ લોકો માટે નોકરીની જાહેરાત આવતી હોય છે ભારપૂર્વક તેને નિશાની કરી તેને અથવા તો અક્ષર બોલ્ડ કરી ખાટા કરી અથવા તો કોઈ અરજી મુકી કે જાતજાતના ચિહ્નો મુખ્ય ખાસ પ્રયત્ન કરતા હોય છે કે ઓછુ ભણેલા લોકો હોય તેમના માટે ખાસ જાહેરાત આવતી હોય તો તેમને વધુમાં વધુ માહિતી મળી રહે અને વધુમાં વધુ લોકો તેનો લાભ લે જાહેરાત મૂકી કોઈ નોકરીથી વંચિત ન રહી જાય તેવા પ્રયત્નો કરતા હોઈએ છીએ પણ પ્રોજેક્ટનું whatsapp ગ્રુપમાં તમે જોડાવાના હોય માહિતી તમે વંચિત રહી જતા હોય છે માટે અમે ખાસ વિનંતી કરી છે તમારા whatsapp ગ્રુપમાં જોડાયેલા રહેવું અને ઉપયોગી માહિતી મેળવવા માટે કાયમ માટે જોડાયેલા રહેવા માટે વિનંતી કરીએ છીએ 

જોબ્સ લાસ્ટ-03 ભરતી પ્રક્રિયા ની માહિતી માટે ઉપયોગી માહિતી ની લીંક સાચવી રાખો તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી

જોબ્સ લાસ્ટ-03 ભરતી પ્રક્રિયા ની માહિતી માટે ઉપયોગી માહિતી ની લીંક સાચવી રાખો તમામ મિત્રો માટે ઉપયોગી Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR