વર્ષ 2024 ની જાહેર રજા મરજીયાત રજા અને બેંક રજાની યાદી ડાઉનલોડ કરો

વર્ષ 2024 ની જાહેર રજા મરજીયાત રજા અને બેંક રજાની યાદી ડાઉનલોડ કરો 


મહત્વપૂર્ણ લિંક 

વર્ષ 2024 ની જાહેર રજા અને મરજીયાત રજા, બેંક રજાની યાદી ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મરજીયાત રજાઓ

મરજીયાત રજાઓ પેજ-1 જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મરજીયાત રજાઓ પેજ-2 જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

બેંક રજાઓ

બેંકની જાહેર રજાની યાદી ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો


મહત્વપૂર્ણ લિંક
2023 ની જાહેર રજા અને મરજીયાત રજાની યાદી ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો


વર્ષ 2024 ની જાહેર રજા મરજીયાત રજા અને બેંક રજાની યાદી ડાઉનલોડ કરો

વર્ષ 2024 ની જાહેર રજા મરજીયાત રજા અને બેંક રજાની યાદી ડાઉનલોડ કરો


જાહેર રજા બેંકોમો પરથી જુદી જુદી રજાઓની તારીખ જાણવા માટે આ ઉપયોગી પોસ્ટ તમામ મિત્રોએ સાચવી રાખવી જોઈએ અમુક સમયે એવું બનતું હોય છે કે જાહેર રજા હોય એને આપણા ધ્યાનમાં જતું રહેતું હોય છે અથવા તો મરજીયાત રજા વર્ષમાં એક બે વાર જ મુકવાની થતી હોય છે અને તેને તારીખ આવીને જતી રહે છે અમુક સમયે એવું હોય છે કે આપણે ઘણા બધા કામ હોય છે અને તે જ ફરજિયાતની જગ્યાએ કેન્સલ મૂકવી પડતી હોય છે અને મૂક્યા બાદ યાદ આવતું હોય છે કે ખરેખર એ દિવસે રજા હતી તો તે દિવસનો ઉપયોગ મારે બચાવી શકાતી હોય છે અને સારામાં સારો ઉપયોગ થઈ શકતો હોય છે તો આવી બધી ઉપયોગી માહિતી માટે ખાસ whatsapp ગ્રુપ બનાવેલું છે ઉપર આપેલી લીંકથી તમે whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઈ જજો અને આવી માહિતી તમારા મોબાઇલમાં પોતાના whatsapp માં મેળવી શકો છો મારે જ્યારે રજા નું લિસ્ટ જરૂર હોય બેંકોની રજાઓ નું લિસ્ટ જરૂર હોય સમાન થઈને ગ્રુપમાં આવી માહિતી મુકતા હોય છે અને તેના દ્વારા તમામને ઉપયોગી થવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે પોતાની રજા હોય એ પણ જ્યારે બેંક ચાલુ હોય તો કામ થઈ જતું હોય છે અમુક સમયે કર્મચારીઓને રજા હોય છે પણ બેંકમાં અમુક તહેવારોની રજા નથી મળતી તો તે સમયે તેને તમારા બેંકનું કામકાજ પતાવી શકો છો અને પોતાની રજા ન બગડી અને બેંકનું કામ થઈ જાય એ માટે કોઈ મોટું આયોજન હોય તો પણ કરી શકો છો અમુક સમય બેંકના કામકાજ માટે નોકરીની દોડધામમાં ઘણા બધા કામ અટકી પડતા હોય છે અને અથવા તો પોતા સરકારી કર્મચારીઓને પોતાની રજા બગાડવી પડતી હોય છે અને બેંકના કામકાજે જવું પડતું હોય છે હજુ તમારી પાસે સમગ્ર વર્ષની બેંકની રજા નું લિસ્ટ હોય તો આ બધી સમસ્યાઓમાંથી બહાર નીકળી શકાય છે અને તેનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરી શકાય છે તો તમારે નજીકમાં અથવા તમારી આસપાસમાં જો કોઈની પાસે બેંકની રજા નું લિસ્ટ ના હોય તો તમામ મિત્રો સુધી આ બેંકની રજા નું લિસ્ટ તમે મોકલી શકો છો જાહેર રજાઓ નું લિસ્ટ પણ છે ફરજિયાત રજા નું લિસ્ટ પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને બેંકની રજા નું લિસ્ટ પણ મોકલી શકો છો અથવા તો આ લીંક કાયમ માટે સેવ રાખવાની જેથી તમારી જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે આ લીંક ઉપરથી તે લિસ્ટ જોઈ શકાય છે મોબાઇલમાં વધુ પડતો ડાઉનલોડ કરવાથી મોબાઇલ ભરાય જતો હોય છે તો ઓનલાઇન જોઈ શકાય છે અને મોબાઈલમાં મેમરી બચી શકાય છે તો આવી ઉપયોગી માહિતી વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે મેં વિનંતી કરીએ છીએવર્ષ 2024 ની જાહેર રજા મરજીયાત રજા અને બેંક રજાની યાદી ડાઉનલોડ કરો

વર્ષ 2024 ની જાહેર રજા મરજીયાત રજા અને બેંક રજાની યાદી ડાઉનલોડ કરો Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR